Egzekucja ukraińskich roszeń przeciw Gazpromowi

,

Po wygranym postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym Sztokholm­skim z Gazpromem Ukraina przygoto­wuje się do kolejnego pozwu.

W grudniu 2017 r. Naftogaz wygrał spór z Gazpromem, w wyniku czego orzeczono zobowiązanie Gazprom do wypłaty 2,56 mld USD oraz znacząco zmniejszono wolumen koniecznych za­kupów gazu przez Naftogazu, dodatko­wo organy antymonopolowe nałożyły kary na Gazprom. Wykonanie orzeczeń pozostaje jednak niezakończonym te­matem i działania w tym zakresie trwa­ją, z uwagi na odwołania strony rosyj­skiej.

Ściągnięcie należności jest utrudnione, Ukraińcy starają się zajmować rosyjskie aktywa w Europie, co okazało się sku­teczne w kilku przypadkach. m.in. sąd szwajcarski przychylił się do tego, po­nieważ zakazał spółkom Nord Stream AG oraz Nord Stream 2 AG przekazy­wania środków finansowych Gazpro­mowi.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów