Druga fala amerykańskiego LNG

,

Druga fala amerykańskiego LNG

Wzrost nakładów inwestycyjnych w wydobycie ropy zwiększy wydo­bycie gazu ziemnego, którego nad­podaż może wpłynąć na obniżenie cen.

NextDecade Corp. poinformowało na październikowym szczycie CWC LNG w Lizbonie, że we wczesnych la­tach dwudziestych nadejdzie druga fala amerykańskiego LNG. Ma się to stać, za sprawą gwałtownego nasile­nia wydobycia z Basenu Permskiego – jednego z największych zagłębi naf­towych USA.

Gaz, jako produkt ropopochodny, jest wydobywany również przy oka­zji wydobycia ropy, dlatego jego sprzedaż jest dodatkowym zyskiem dla koncernów naftowych. Tak zna­czących ilości gazu nie da się dłużej przechowywać ani spalić, dlatego producenci ropy chcą się go pozbyć.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.