Dodatkowe 20 mld m3 gazu dla PGNiG

,

Dodatkowe 20 mld m3 gazu dla PGNiG

Pokłady gazu w jednym z polskich złóż, na które spółka posiada konce­sję okazały się większe o 20 mld m3.

Dotychczasowy szacunek zasobów złoża Przemyśl opiewał na wartość 72 mld m3 gazu, z których w ciągu ostatnich 60 lat wydobyto 65 mld m3 surowca dobrej jakości (98 – 99% metanu). Najnowsze badania sej­smiczne wykazały jednak, że pokła­dy surowca są o 20 mld m3 większe, niż wcześniej zakładano.

Wykonano pierwsze trzy kontrolne odwierty, które potwierdziły tę hipotezę, przy osiągniętym przepływie absolutnym na poziomie 100 – 150 m3/min. W związku z satysfakcjonującymi pracami, planuje się wykonanie 20 kolejnych odwiertów w obrębie zasięgu złoża.

Spółka, zachęcona tym sukcesem, ma przeprowadzić badania w rejonach Kramarzówka i Rybotycze-Fredropol, znajdujących się obok złoża Przemyśl. Przewidywane jest poszukiwanie także w innych rejonach Województwa Podkarpackiego.

 

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów