Dalsze zmniejszanie wydobycia w Groningen wpłynie na gospodarkę energetyczną Niemiec

,

Po kwietniowej decyzji o wstrzymaniu wydobycia w pobliżu Loppersum holenderski sąd zdecydował o utrzymaniu obecnego poziomu wydobycia w rejonie Eemskanaal. Kolejne ważne decyzje dotyczące limitu wydobycia ze złoża mają zapaść w lipcu br. Przyspieszenie w ograniczeniu wydobycia stanie się poważnym problemem dla polityki energetycznej Niemiec.

Na początku roku holenderski rząd podjął decyzję o ustanowieniu limitu wydobycia ze złoża na poziomie 39,4 mld mᶟ. Tymczasem okoliczności związane z konsekwencjami trzęsienia ziemi w Groningen zmusiły władze do zrewidowania tego planu, gdy organy nadzoru stwierdziły, że wydobycie gazu w regionie może zagrażać bezpieczeństwu jego mieszkańców w związku z wywoływanymi przez nie trzęsieniami ziemi. 14 kwietnia br. holenderski sąd nakazał wstrzymanie produkcji wokół miejscowości Loppersum, w której wydobywano ok. 9% całkowitej produkcji w tym regionie. W konsekwencji wniosków mieszkańców regionu o dalsze ograniczenie wydobycia, 29 maja br. holenderski sąd rozważył także ograniczenie produkcji gazu w rejonie Emskanaal, ostatecznie nie zdecydował się jednak… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.