Czy z uwagi na mroźną zimę ukraińskie zapasy gazu wystarczą na okres grzewczy?

,

Czy z uwagi na mroźną zimę ukraińskie zapasy gazu wystarczą na okres grzewczy?

Poziom gazu w magazynach na Ukrainie, nie jest wysoki, ale wyższy niż we Francji i Belgii, jednocześnie Ukraina ma jedne z największych magazynów gazu w Europie.

Napełnienie magazynów na Ukra­inie wynosiło 16 lutego br. 117 TWh, czyli około 36%, natomiast obecnie jest to 103 TWh, czyli 33% (stan na 28 lutego br.). W drugiej połowie lu­tego miało miejsce wzmożenie śred­niego dziennego poboru gazu, który urósł o 17% w stosunku do pierwszej połowy miesiąca. W okresie 16 – 28 lutego Ukraina odbierała duże ilości gazu z magazynów – przeciętnie 1 037 GWh/dziennie.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów