Czeski urząd energetyki chce dalszego zwiększenia obowiązkowych zapasów gazu

,

Czeski urząd regulacji energetyki (ERÚ) wskazuje na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia czeskiego rynku w gaz ziemny, wysuwając propozycje dalszych zmian legislacyjnych, które prawdopodobnie będą wiązać się z nałożeniem dalszych obowiązków na podmioty handlujące gazem na czeskim rynku.

W Czechach narastają obawy o stabilność zaopatrzenia miejscowego rynku w gaz ziemny w związku z obniżeniem dostaw do części państw Europy Środkowej i niejasną sytuację na Ukrainie. Co prawda rząd Czech przekonuje, że zgromadzone zapasy (ponad 3,2 mld m³ surowca, przy niemal 100% zapełnieniu magazynów) wystarczają na cały okres zimowy, to miejscowy urząd regulacji energetyki nie podziela tej opinii… jeśli chcesz przeczytać całość skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.