CEEP formuje środkowoeuropejską grupę zakupową

,

Skupiająca środkowoeuropejskie firmy branży energetycznej grupa CEEP rozważa stworzenie tzw. grupy zakupowej. CEEP liczy, że inicjatywa ta umożliwi uzyskanie dostępu do LNG na warunkach konkurencyjnych wobec tradycyjnego gazu.

 Central Europe Energy Partners, grupa zrzeszająca podmioty sektora energetycznego z Europy Środkowej, głównie Polski, rozwija koncepcję wspólnych zakupów LNG. Reprezentujący CEEP Marcin Bodio potwierdził, że aktualnie pomysł ten jest propagowany w regionie i prowadzone są konsultacje z potencjalnymi importerami w sprawie ich udziału w tzw. grupie zakupowej. CEEP deklaruje przy tym, że przybliżony wolumen potrzeb importowych znany będzie jesienią i można spodziewać się, że we wrześniu br. pojawi się propozycja wspólnych zakupów LNG. Grupa liczy, że wspólna inicjatywa pozwoli na uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej wobec dostawców, co w założeniu powinno przełożyć się na niższą cenę importowanego surowca. Starania takie potwierdził również prezes CEEP i LOTOS Paweł Olechnowicz, który tłumaczy, że dzięki wspólnej inicjatywie i uzyskaniu efektu skali LNG ma szansę być konkurencyjny wobec tradycyjnych dostaw. Z jego wypowiedzi jasno wynika, że zainteresowanie grupy wiąże się z LNG z USA.

Powodzenie planów CEEP zapewne byłoby korzystne z punktu widzenia cen gazu w regionie. Samo LNG dostarczane w ramach grupowych zakupów byłoby nie tylko tańsze, ale równocześnie wywierałoby silniejszą presję cenową na dotychczasowych, tradycyjnych dostawców.