Kompromis w sprawie dyrektywy gazowej

Kompromis w sprawie dyrektywy gazowej Państwom Europy Środkowo­-Wschodniej nie udało się uzgod­nić stosowania regulacji unijnych w stosunku do istniejących połączeń gazowych z państwami trzecimi (np. NS1). Natomiast od 24 maja 2019 r. kiedy weszła w życie dyrektywa 2019/692, zmieniająca dyrektywę … Kontynuuj

Nowe możliwości eksportu gazu na Ukrainę

Nowe możliwości eksportu gazu na Ukrainę Gaz System planuje umożliwić eks­port gazu przez Drozdowicze w ra­mach zdolności przerywanych na­wet do 3,07 mld m3/rok, począwszy od 2020 r. Trwają uzgodnienia w tej sprawie. Gaz System przedstawił projekt zwiększenia przepustowości między­systemowej Polska-Ukraina … Kontynuuj

Brak porozumienia w sprawie prze­pustowości przyrostowej na granicy Polski i Niemiec

Spór między PRISMĄ i GSA (euro­pejską i polską platformą aukcyjną przepustowości) formalnie unie­możliwi przeprowadzenie procedury mocy przyrostowych na granicy Pol­ski i Niemiec w punkcie GCP. W 2017 r. przeprowadzono konsulta­cyjne badanie zapotrzebowania ryn­ku na przepustowość przyrostową w punkcie międzysystemowym GCP … Kontynuuj