Do 2030 r. Novatek zamierza zwięk­szyć produkcję LNG do 70 mln ton/ rocznie

Do 2030 r. Novatek zamierza zwięk­szyć produkcję LNG do 70 mln ton/ rocznie Po przełamaniu monopolu Gaz­promu na eksport LNG, Novatek rozwija współpracę z zagraniczny­mi inwestorami, kolejnym ma być Aramco. Novatek ma koncesje na obszarze obejmującym 3,3 tryliony stóp sześciennych … Kontynuuj

Ryzyko przerw tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy

Z końcem roku kończy się umowa tranzytowa gazu Rosji przez teryto­rium Ukrainy. Celem Gazpromu jest zmiana trasy dostaw gazu do Euro­py z pominięciem zależności Ukra­iny, która kosztuje kilka mld USD. Z uwagi na brak ukończenia Nord Stream 2 oraz Turkish … Kontynuuj

Spór między USA i Chinami może wpłynąć na obniżenie cen LNG

Oba mocarstwa weszły w fazę eko­nomicznej rywalizacji, w ramach której Chiny podwyższyły cła na LNG z USA. Generuje to spory handlowe na tle zawartych umów, dzięki któ­rym może zyskać Europa, gdzie są przekierowywane nadwyżki świato­wego LNG. Amerykański przemysł eksportowy LNG … Kontynuuj