Terminal LNG małej skali

Grupa Lotos i Gaz System S.A. planu­ją budowę nowego terminalu LNG w Gdańsku. Konsorcjum Lotosu, jako lidera, oraz Gaz Systemu rozważa realizację pro­jektu budowy terminalu LNG małej skali w Gdańsku. Należy zaznaczyć, że jest to odrębna od rozważanej przez polski … Kontynuuj

Rosja zmuszona jest uczestniczyć w konkurencyjnym dla niej rynku LNG

Z uwagi na ograniczone możliwości lądowego transportu gazu z rozbu­dowywanych złóż gazu na Syberii, Rosja wybrała alternatywną drogę eksportu gazu, w formie LNG przez terminale na Półwyspie Jamalskim., Obok Yamal LNG Novateku oraz pro­jektu Sachalin-2 Gazpromu inwestu­je w dalszą rozbudowę … Kontynuuj

Okresowa nadpodaż LNG

Nadpodaż LNG w okresie zimowym wpłynęła na spadek cen surowca o ponad połowę. Rozbudowa infra­struktury do skraplania i transportu LNG będzie wywierać dalszą presję cenową. Zgodnie z wypowiedzią dyrekto­ra finansowego BP, popyt na LNG w Azji był słabszy od spodziewane­go. … Kontynuuj