Czy sieci przesyłowe Ukrainy będą opłacalne?

Ukraina ma poważne problemy od­nośnie krajowej sieci tranzytowej. Gazprom nie jest zainteresowany utrzymaniem tranzytu z uwagi na inne kierunki dostaw do Europy. 1 stycznia 2020 r. wygaśnie obecna rosyjsko – ukraińska umowa tranzy­towa. Początkowo Gazprom wyraź­nie zapowiedział, że spółka nie … Kontynuuj

Potencjał metanu z kopalni węglo­wych

950 mln m3 metanu rocznie – tyle gazu ulatnia się polskich kopalni w każdym roku gazowym. Możliwość zagospodarowania tego wolume­ny znacznie zwiększyłaby zdolności energetyczne Polski. Zgodnie z danymi za 2017 r., z pol­skich kopalni ulatnia się w przybli­żeniu 950 mln … Kontynuuj

IEA o rynku energii

Popyt na gaz w Europie spadł o 1,9%, do 599 mld m3w 2018 r., czy to pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego? Międzynarodowa Agencja Energe­tyczne (IEA) udostępniła dane, do­tyczące bilansu zużycia energii w Eu­ropie oraz dodatkowe porównawcze wartości dla pozostałych, najważ­niejszych konsumentów.Zgodnie … Kontynuuj