Inwestycje w bloki gazowe

Polityka proekologiczna wymusza restrykcyjne regulacje energetycz­ne. Węgiel traci na opłacalności, a w obliczu stałych utrudnień praw­nych m.in. w kwestii kosztów emisji, rynek systematycznie restrukturyzu­je się, w celu przestawienia się na zużycie innych źródeł energii. Sektor gazowy, jako drugi najbardziej zna­czący … Kontynuuj

LNG ma na celu pokrycie zwiększo­nego zapotrzebowania na gaz w Eu­ropie

UE stanowi jeden z największych światowych rynków gazu, którego zapotrzebowanie w około 70% jest pokrywanych surowcem pochodze­nia zewnętrznego. Uzależnienie od importu pogłębi większe zużycie gazu, w wyniku ograniczania emisji cieplarnianej oraz spadek produkcji własnej UE. KE w USA upatruje się … Kontynuuj

Gazprom inwestuje na Bałkanach

Rozważana jest budowa przedłuże­nia Turkish Stream od granicy turec­kiej do Serbii. Gazprom rozpoczął bu­dowę elektrociepłowni TPP (thermal power plant) o łącznej mocy około 200 MW w Serbii. Gazprom rozpoczął budowę elektro­ciepłowni TPP (thermal power plant) z dwoma turbinami gazowymi oraz … Kontynuuj