Kontrakty krótkoterminowe zastę­pują długoterminowe dostawy gazu.

Od 2012 r. trwa proces zmian formuł cenowych gazu (odejście od formuł związanych z ropą na rzecz notowań gazu) i skracania okresów kontrak­tacji gazu. Niepokojącym zjawiskiem jest beztroskie otwieranie pozycji rynkowych przez odbiorców końco­wych gazu, którzy nie wprowadzają mechanizmów zarządzania … Kontynuuj

Jak zwiększyć atrakcyjność exportu gazu na Ukrainę

Zmiana bilansów i kierunków dostaw gazu do Polski powinna wpłynąć na zmiany mechanizmów kształtowa­nia cen. Niestety bez stosownych zmian przepisów polskiego prawa nie zwiększymy atrakcyjności eks­portu gazu na Ukrainę. Część analityków rynku ocenia, że prawdopodobieństwo przyszłego zwiększenia sprzedaży gazu PGNiG … Kontynuuj

Wielka Brytania uniezależnia się od importu

Z analiz rządowych wynika, że Wiel­ka Brytania do 2037 r. będzie mogła opierać się na imporcie gazu, nawet w razie niewydobywania gazu łup­kowego. Niemałe znaczenie ma plan ograniczenia emisji cieplarnianej o 80% do 2050 r. (punktem odniesie­nia jest jej poziom … Kontynuuj