Trendy na rynku gazu

Przewidywane kierunki rozwoju światowego rynku gazu według ra­portu BP. Generalny wzrost zapotrzebowania na energię koliduje z jednoczesnym ograniczaniem produkcji własnej w UE, zwłaszcza wydobycia ze złoża Groningen. W zależności od poszcze­gólnych, opracowanych scenariuszy, produkcja gazu w Europie spadnie o 40%, … Kontynuuj

Wydobycie gazu z kierunku norwe­skiego

Według rządowych prognoz Nor­wegii, nie będzie ona w stanie po­kryć rosnącego zapotrzebowania na gaz w Europie, jako alternatywa pojawiają się dostawy LNG lub wy­korzystania obecnej infrastruktury do transportu biogazu (szczególnie ostatnie będzie nowatorskim roz­wiązaniem). Norwegia jest drugim największym producentem gazu … Kontynuuj

Egipt skutecznie ściąga zagraniczny kapitał

Jednym z ważniejszych dostawców gazu do Europy może stać się Egipt, dzięki wewnętrznym przemianom oraz wykorzystaniu dotychczaso­wych atutów. Kair promuje się, jako regionalny hub gazowy, stawiając odpowiednie kroki ku temu. Kamieniem milowym okazała się, jak wynika z wypowiedzi przedstawiciela Shell’a, … Kontynuuj