Nowe połączenie gazowe między Bułgarią i Węgrami

Rozważana jest budowa nowego ga­zociągu o przepustowości 15,7 mld m3/rok, który byłby odnogą Turec­kiego Potoku łącząc Bułgarię z Wę­grami przez terytorium Serbii. Jak informuje państwowy Srbijagas do końca lutego br. ma zapaść de­cyzja odnośnie zgody na budowę magistrali łączącej Bułgarię … Kontynuuj

Wolumeny obrotu gazem i wzrost importu LNG z USA

W 2018 r. wzrosły obroty gazu na rynku spot i nieznacznie spadł obrót na rynku terminowym. Wzrost spre­adu cen między rynkami USA i Azji wpływa na wzrost importu LNG do Europy. W 2018 r. na platformie Pegas od­notowano nieznaczny spadek … Kontynuuj

Konsultacje Krajowego Dziesięcio­letniego Planu Rozwoju Sieci Prze­syłowej Gazu.

Gaz System do 7 lutego br prowadzi konsultacje Krajowego Dziesięciolet­niego Planu Rozwoju Sieci Przesyło­wej Gazu na lata 2020–2029. Dokument zakłada rozbudowę KSP o około 3,8 tys. km i OSP spodziewa się znaczącego wzrostu przewidy­wanego zapotrzebowania na usługi przesyłowe w tym … Kontynuuj