Nowa elektroniczna platforma sprzedaży gazu (Electronic Sales Platform – ESP)

Gazprom, tworząc elektroniczną platformę sprzedaży gazu (Electro­nic Sales Platform – ESP), sprawnie i szybko reaguje na zmieniające się warunki konkurencji. Pomimo tego, widać efekt działań polskiej strate­gii dywersyfikacji kierunków dostaw. Aby tego nie zaprzepaścić konieczne są dalsze działania, ponieważ nadal … Kontynuuj

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP wersja 26)

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP wersja 26) GAZ-SYSTEM S.A. wprowadził do no­wej wersji IRiESP zmiany wynikają­ce z konieczności dostosowania do zmieniających się wymogów prawa (ustawy o zapasach, NC BAL i … Kontynuuj

USA prowadzi prace nad zaostrze­niem sankcji wobec NS2

Amerykański Kongres rozpoczął pra­ce nad falą kolejnych sankcji wobec firm uczestniczących w inwestycji lub budowie Nord Stream 2. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ rozsze­rza obszar wielomiliardowego spo­ru, w sektorze gazu ziemnego, który dotychczas był traktowany jako de­likatny, w odniesieniu do … Kontynuuj