Ukraina zmniejsza opłaty za tranzyt gazu

Pomimo istniejącego konfliktu na li­nii Rosja-Ukraina, Ukrtranzgaz pro­ponuje obniżenie prawie o połowę opłat za tranzyt gazu przez teryto­rium Ukrainy. Czy to dobra strate­gia w kontekście sporu polityczne­go, w momencie opóźnień prac nad NS2? Ukraiński OSP obniżył opłaty za prze­sył tranzytowy … Kontynuuj

Komisja Europejska przygotowuje się do kluczowych zmian na rynku gazu

Po przeprowadzeniu zmian na rynku energii w ramach pakietu zimowego, KE przygotowuje się do przeprowa­dzenia lustracji gazowych regulacji energetycznych w UE w zakresie ta­ryf, licencji, importu LNG oraz innych zagadnień związanych z handlem gazem ziemnym. W tym zakresie przeprowadzi 5 … Kontynuuj

Nowe programy i oferty TGE na ryn­ku energii i gazu

Nie wiadomo, czy z uwagi na nieza­dowolenie uczestników rynku, czy z uwagi na ryzyko konkurencji, TGE przedstawiło nowe oferty i programy pilotażowe. Z jednej strony przedsta­wiona zastała nowa oferta, na gaz zaazotowany, chociaż tylko na rynku spot, bez rynku terminowego. … Kontynuuj