Czy będziemy kupować ropę i energię w euro?

Świat wchodzi w bardzo niebezpieczny etap polityki interwencjonizmu, gdzie w odpowiedzi na ostatnie działania USA, UE zapowiada regulację wy­muszającą rozliczenie dostaw energii w tym ropy w EUR – oznaczać to bę­dzie wojnę walutową o wartości do 300 mld EUR w … Kontynuuj

Minister energetyki Kataru ogłasza zamiar wystąpienia z OPEC-u

Ostatnie zmiany na rynku energii (w tym ropy i gazu) mogą prowa­dzić do rekonstrukcji mechanizmów kształtowania cen oraz fundamen­talnych zasad popytu i podaży na światowych rynkach energii. Na to nie jest przygotowana Europa, która opiera swoje mechanizmy kształto­wania cen na … Kontynuuj

Projekt rozporządzenia dot. bunkrowania LNG.

Ministerstwo Energii prowadzi konsultacje, dotyczące projektu rozporządzenia dot. nowych zasad użycia i eksploatacji punktów bunkrowania LNG ME w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace nad projektem rozporządzenia z listopada br. ws. szczegółowych wymagań technicznych dla punktów … Kontynuuj