Nowe zasady sprzedaży rezerwowej gazu i energii.

13 listopada br. została przekazana do podpisu Prezydenta RP zmiana Prawa energetycznego, która usta­wowo wprowadza sprzedawcę re­zerwowego gazu i energii. Wymaga to zmiany zasad sprzedaży awaryj­nej gazu oraz dostosowania dotych­czasowych zasad sprzedaży rezer­wowej energii. Sprzedawca z urzędu pojawia się jako … Kontynuuj

Korzystne prognozy dla gazu ziemnego

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w opublikowanym raporcie za 2018 r. prognozuje rozwój gazu ziemnego w najbliższych dziesięcioleciach. Będzie to wynikać m.in. z ogólnej progresji wykorzystania energii – o 25% w ciągu najbliższych 22 lat. Wyliczenia IEA uwzględniają konieczne, efektywniejsze wykorzystanie … Kontynuuj

Egzekucja ukraińskich roszeń przeciw Gazpromowi

Po wygranym postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym Sztokholm­skim z Gazpromem Ukraina przygoto­wuje się do kolejnego pozwu. W grudniu 2017 r. Naftogaz wygrał spór z Gazpromem, w wyniku czego orzeczono zobowiązanie Gazprom do wypłaty 2,56 mld USD oraz znacząco zmniejszono wolumen koniecznych … Kontynuuj