Obowiązki wynikające z RODO:

RODO – jak spełnić nowe wyma­gania ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie od 25 maja 2018 r. Nowa regulacja wprowadza nowe obowiązki dla Sprzedawców i Operatorów w branży energetycz­nej, chociaż dotyczy to wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe Ochrona danych … Kontynuuj

Droższy transport LNG

Droższy transport LNG Wprowadzenie restrykcyjnych norm emisji i zanieczyszczenia wpłynie na techniczną restrukturyzację trans­portu morskiego, który ma zwięk­szyć wykorzystanie LNG jako pali­wa żeglugowego. Zamyka się stary i otwiera nowy biznes, do którego duże koncerny przygotowują się od kilkunastu lat. Międzynarodowa … Kontynuuj

Nowe odkrycia złóż na Morzu Pół­nocnym

Nowe odkrycia złóż na Morzu Pół­nocnym BP odkryło 2 złoża gazu na Morzu Północnym. Odfjell Drilling planuje dalsze inwestycje, w tym regionie. VNG wycofuje się z tego obszaru. BP poinformowało o odkryciu na Morzu Północnym 2 złóż gazu, zdolnych do … Kontynuuj

Nowe odkrycia złóż na Morzu Pół­nocnym

Nowe odkrycia złóż na Morzu Pół­nocnym BP odkryło 2 złoża gazu na Morzu Północnym. Odfjell Drilling planuje dalsze inwestycje, w tym regionie. VNG wycofuje się z tego obszaru. BP poinformowało o odkryciu na Morzu Północnym 2 złóż gazu, zdolnych do … Kontynuuj

Czy małe źródła gazu Holandii są w stanie zastąpić złoże Groningen?

Czy małe źródła gazu Holandii są w stanie zastąpić złoże Groningen? Holenderski rząd chce pobudzić wy­dobycie gazu z mniejszych złóż gazu, z uwagi na wymuszone cięcia wydo­bycia ze złoża Groningen oraz jego planowane zamknięcia do 2030 r. Trzęsienia ziemi wywoływane … Kontynuuj