Gazprom nie stosuje się do orzecze­nia sądu arbitrażowego

Gazprom nie stosuje się do orzecze­nia sądu arbitrażowego Rosjanie lekceważą wydanie nieko­rzystnego dla nich rozstrzygnięcia sporu z Naftogazem w sztokholm­skim sądzie arbitrażowym. Znacząco obniża to prestiż koncernu. Po raz pierwszy od 2015 r. Ukraina miała kupić gaz od Rosji. Na … Kontynuuj

Komisja wzywa Polskę do zmiany ustawy o zapasach

Komisja wzywa Polskę do zmiany ustawy o zapasach KE zarzuca Polsce brak zgodności z Rozporządzeniem 2017/1938 przez preferencje dla magazynowania gazu w kraju. Komisja Europejska uruchomiła 8 marca br. przeciwko Polsce procedu­rę w sprawie naruszenia prawa unij­nego przez rozporządzenie z … Kontynuuj

Ogromna restrukturyzacja na ener­getycznym rynku niemieckim

Ogromna restrukturyzacja na ener­getycznym rynku niemieckim W ślad za rewolucyjnymi zmianami na niemieckim rynku energii, podą­żają ogromne transakcje na rynku fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Fiński Fortum kupił 47% akcji Unipe­ra. RWE i E.ON planują podział Inno­gy. RWE rozważa wymianę … Kontynuuj