Sejm przyjął ustawę zmieniającą warunku obrotu (energią, gazem, CO2, prawami majątkowymi).

Sejm przyjął ustawę zmieniającą warunku obrotu (energią, gazem, CO2, prawami majątkowymi). 26 lutego sejm przyjął warunki transpozycji dyrektywy MIFID II w sposób odmienny niż regula­cje UE. Nowela ustawy zaostrza warunki obrotu energią, gazem, CO2 i prawami majątkowymi, co utrudni działalność … Kontynuuj

Czy z uwagi na mroźną zimę ukraińskie zapasy gazu wystarczą na okres grzewczy?

Czy z uwagi na mroźną zimę ukraińskie zapasy gazu wystarczą na okres grzewczy? Poziom gazu w magazynach na Ukrainie, nie jest wysoki, ale wyższy niż we Francji i Belgii, jednocześnie Ukraina ma jedne z największych magazynów gazu w Europie. Napełnienie … Kontynuuj

Wykorzystanie LNG w transporcie.

Wykorzystanie LNG w transporcie. W UE popierane jest wykorzystaniaLNG zamiast diesla. Gaz ma być tań­szy oraz bardziej ekologiczny. Gasunie przedstawił jeszcze w 2017 r. plan budowy terminalu LNG w Niemczech o mocy 5 mld m3 rocz­nie (projekt, który jest nieskutecznie … Kontynuuj