IMPLEMENTACJA MIFID II- NOWE RESTRYKCYJNE WYMAGANIA DLA HANDLU ENERGIĄ, GAZEM, CO2 I CERTYFIKATAMI

IMPLEMENTACJA MIFID II- NOWE RESTRYKCYJNE WYMAGANIA DLA HANDLU ENERGIĄ, GAZEM, CO2 I CERTYFIKATAMI Ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę MIFID II jest procedowana przez sejm. Powiązane z nim rozporządzenie MIFIR weszło w życie i obowiązuje bezpośrednio. Chaos regulacyjny stwarza … Kontynuuj

Ekologiczne statki LNG

Ekologiczne statki LNG Porty nad Morzem Bałtyckim de­cydują się na wprowadzanie zniżek cenowych dla statków napędzanych niskoemisyjnymi paliwami. Choć w wielu przypadkach niewielki, bo 4% upust, może jednak stanowić bo­dziec na rzecz rozwoju LNG na rynku transportowym. Ekologiczne paliwa zyskują … Kontynuuj

Naftohaz wygrywa w sądzie

Naftohaz wygrywa w sądzie Po trzech latach sporu zapadł wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie Naftohazu przeciw Gaz­ promowi. Decyzja nie jest jednak jednoznaczna i roszczenia stron nie zostały w jednoznaczne potwierdzo­ne przez sąd. Przede wszystkim oddalono roszcze­nie Gazpromu … Kontynuuj