Wzrost aktywności upstream’owej na Morzu Północnym.

Wzrost aktywności upstream’owej na Morzu Północnym. Część instytucji i państw ogłasza koniec ery ropy i gazu, choć nadal wiele europejskich firm angażuje sie w działalność poszukiwania, rozpo­znania i wydobycia węglowodorów na Morzu Północnym. 17 grudnia ENI wznowiło wydobycie ze złoża … Kontynuuj

Sankcje podbijają atrakcyjność współpracy w obszarze Upstre­am’u z Rosją

Sankcje podbijają atrakcyjność współpracy w obszarze Upstre­am’u z Rosją Rosnieft zwiększy produkcję ropy i gazu dzięki współpracy z BP. Za­graniczne koncerny energetyczne współpracują z rosyjskimi spółkami w zakresie węglowodorów, ocena zakresu i ryzyka naruszenia sankcji nałożonych na Rosję podbija zyskow­ność … Kontynuuj

Naftohaz wygrywa w sądzie

Naftohaz wygrywa w sądzie Po trzech latach sporu zapadł wyrok sądu arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie Naftohazu przeciw Gaz­ promowi. Decyzja nie jest jednak jednoznaczna i roszczenia stron nie zostały w jednoznaczne potwierdzo­ne przez sąd. Przede wszystkim oddalono roszcze­nie Gazpromu … Kontynuuj