Ukraiński rynek gazu

Ukraiński rynek gazu Ukraina boryka się z problemami przy reformie sektora gazowego oraz stara się pozyskać inwestorów do obsługi sieci przesyłowej. Na Ukrainę wprowadzani są nowi im­porterzy oraz konkurencyjni sprze­dawcy gazu. W okresie od stycznia do listopada br. Ukraina zwiększyła … Kontynuuj

RWE zostało pozwane za globalne ocieplenie

RWE zostało pozwane za globalne ocieplenie Pod koniec listopada niemiecki sąd przyjął wniosek przeciwko RWE o powodowania globalnego ocieple­nia. 30 listopada niemiecki sąd apela­cyjny w Dusseldorfie poinformował o przyjęciu środków dowodowy powódki – Saúl Lliuya oskarżającej spółkę RWE o powodowanie … Kontynuuj

Niedobory gazu w Chinach

Niedobory gazu w Chinach Zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego kosztem węgla doprowa­dziło do deficytu surowcowego. Znaczący udział węgla w krajowym miksie energetycznym Chin odbijał się na zanieczyszczeniu środowiska. Zrezygnowanie z niego w krótkim czasie pozostaje jednak utrudnione, ponieważ ogromny popyt energe­tyczny … Kontynuuj