Nowe rozporządzenie w sprawie bez­pieczeństwa dostaw gazu ziemnego

Nowe rozporządzenie w sprawie bez­pieczeństwa dostaw gazu ziemnego 12 września 2017 r. Parlament Euro­pejski przyjął zmianę Rozporządzenia 994/2010 – nowe uwarunkowania bezpieczeństwa dostaw, przejrzystości umów oraz warunków sprzedaży gazu. Nowe unijne przepisy zwiększające so­lidarność energetyczną państw człon­kowskich zostały przegłosowane przez … Kontynuuj

Wzrost eksportu gazu przez Rosję, która utrwala dominację w logisty­ce dostaw dla Europy Środkowo Wschodniej

Wzrost eksportu gazu przez Rosję, która utrwala dominację w logisty­ce dostaw dla Europy Środkowo Wschodniej W okresie styczeń – sierpień br. eks­port Gazpromu przekroczył 85 mld m3 (wzrost o 13% rdr). Europa Środ­kowo Wschodnia nie radzi sobie z umocnieniem dominującej … Kontynuuj

UE zależy na utrzymaniu tranzytu przez Ukrainę.

UE zależy na utrzymaniu tranzytu przez Ukrainę. Obecny rosyjski kontrakt tranzytowy przez terytorium Ukrainy wygasa w 2019 r. Data ta zbiega się z plano­wanym terminem oddania do użytku NS2. W związku z tym pojawia się py­tanie o zasadność przedłużania kon­traktu … Kontynuuj