Ograniczenia emisji

Ograniczenia emisji Na poziomie unijnym zdecydowano o kolejnym podwyższeniu standar­dów ekologiczności dla dużych jed­nostek wytwarzających energię. 17 sierpnia br. opublikowano zno­welizowane konkluzje określające najlepsze dostępne techniki (BAT) w odniesieniu do dużych jednostek wytwarzających energię (powyżej 50 MW). Warunkują one m.in. … Kontynuuj

Total wykupuje Maersk

Total wykupuje Maersk Total w sierpniu br. zakupił część aktywów pstreaU’owych na Morzu Północnym od duńskiego koncernu Maersk Oil and Gas za 7,5 mld USD. W przeciwieństwie do BP, czy Shell, Total inwestuje w wydobycie na Mo­rzu Północnym. Szczególnie zainte­resowany … Kontynuuj

Huragan Harvey

Huragan Harvey Huragan wpłynął na spadek produk­cji gazu, ale nadal pracują instalacje eksportujące LNG USA nie zaprzestają produkcji i eks­portu gazu ziemnego mimo silnego huraganu w rejonach eksploatacji węgla i miejscach położenia termi­nali LNG. Jak informuje Cheniere Energy mimo huraganu … Kontynuuj