Fuzja NCG i GASPOOL

Fuzja NCG i GASPOOL Trwają prace nad możliwością po­łączenia 2 niemieckich hubów gazo­wych NCG i GASPOOL w ciągu 5 lat. 7 lipca br. przyjęty został projekt usta­wy o fuzji 2 hubów do kwietnia 2022 r. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo … Kontynuuj

Możliwości obniżenia kosztów za­kupu certyfikatu, jeżeli uzyskana została pomoc publiczna

Możliwości obniżenia kosztów za­kupu certyfikatu, jeżeli uzyskana została pomoc publiczna Czy projekty, które uzyskały pomoc publiczną mogą ubiegać się o biały certyfikat lub skorzystać z ulgi do­tyczącej certyfikatu efektywności energetycznej. Część odbiorów ko­rzysta z możliwości wsparcia, które daje szanse na … Kontynuuj

Niemcy inwestują w rozwój infra­struktury gazowej

Niemcy inwestują w rozwój infra­struktury gazowej Niemiecki regulator Bundesnet­zagentur zmodyfikował projektu planu rozwoju infrastruktury gazo­wej. Open Grid Europe zainwestuje w rozwój infrastruktury gazociągo­wej w Nadrenii i Północnej Westfalii. Niemiecki regulator sieci Bunde­snetzagentur (BNetzA) zmodyfi­kował projektu planu rozwoju in­frastruktury gazowej. Celem … Kontynuuj