W jaki sposób zmiana rozporządzenia 994/2010 wpłynie na uczestników rynku

Nowe unijne rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego wprowadzi zmiany do rozporządzenia 994/2010, co wymusi zmiany krajowych przepisów oraz powinno zostać uwzględnione w modelu kontraktacji zarówno w transgranicznym rynku hurtowym, jak i detalicznym.  Po kilku latach rozmów uwzględniających … Kontynuuj

Zagrożenie dla dostaw LNG z Kataru

Incydent dyplomatyczny między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Egiptem, a Katarem może wpłynąć na koszty dostaw paliwa z tego państwa. Sytuacja ta miała miejsce, pomimo stosunków handlowych łączących zwaśnione strony.   Nie nastąpiły jeszcze wahania cen LNG na europejskich rynkach, jednak konflikt jednego … Kontynuuj

Postęp praz nad BalticPipe

Znane są robocze przewidywania kosztów budowy gazociągu oraz ich podział. Energinet, podmiot współpracujący przy realizacji projektu BalticPipe, oszacował koszt budowy  tego połączenia na 1,6 – 2,2 mld EUR, z czego samemu zamierza zainwestować około 670 – 940 mln EUR. Zgodnie … Kontynuuj