Niestabilność Rosji

Trudna sytuacja gospodarcza Kremla ograniczy płynność finansową Gazpromu. Nałożenie się wielu czynników, osłabia jego stabilność na rynku europejskim. Rząd rosyjski chce, aby dywidenda Gazpromu wynosiły 50% dochodów z 2016 r., podczas gdy szefowie koncernu proponowali wartość zaledwie 20%. Z czego … Kontynuuj

Rosja coraz bliżej ukończenia NS2

Gazprom przyspiesza rozbudowę jednej z kluczowych odnóg gazociągu Nord Stream 2. W br. zamierza na nią przeznaczyć około 1,1 mld USD. Zamiast planowanych 500 km odcinka gazociągu Uchta-Torżok 2, na który docelowo mają składać się także tłocznie o całkowitej mocy … Kontynuuj

MIFID II i MiFIR wprowadzają nowe uwarunkowania obrotu energią i gazem

Nowa regulacja utrudni możliwości obrotu energią i gazem na Towarowej Giełdy Energii, dodatkowo stwarza nowe wymagania obrotu dla uczestników rynku, w tym możliwości wykonania przez nich obliga giełdowego. W 2011 zostały zaproponowane zmiany MIFID przez wprowadzenie rozporządzenia Parlament Europejski i … Kontynuuj