Propozycje zmiany Dyrektywy 2009/72/WE

Propozycje zmiany Dyrektywy 2009/72/WE W ramach kolejnego pakietu regulacyjnego Komisja Europejska przedstawiła szereg zmian przepisówdotyczących m. in. modelu rynku energii w ramach Dyrektywy 2009/72/WE 30 listopada 2016 r. w ramach kolejnego pakietu zmian regulacji Komisja przedstawiła zakres kompleksowych przepisów dotyczących: … Kontynuuj

Projekt rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego

Projekt rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego Obecnie przedstawiciele państw UE prowadzą rozmowy w sprawie zacieśnienia współpracy na rynku gazu ziemnego na terenie wspólnoty. KE przewodzącej projektowi, zależy na stworzeniu jednego, wspólnego rynku dla krajów wspólnoty, który w uniwersalny sposób … Kontynuuj

Czy Polska będzie nadal krajem tranzytowym

Czy Polska będzie nadal krajem tranzytowym Czy Rosja może sobie pozwolić na zrezygnowanie z tranzytu gazu przez Polskę przez gazociąg jamalski Kryzys, dławiący rosyjską gospodarkę, jest jej najpoważniejszym wyzwaniem w ostatnich latach. Od czasu nałożenia na kraj sankcji, z przyczyn … Kontynuuj