Zmiany w prawie dot. obowiązkowego magazynowania paliw

Zmiany w prawie dot. obowiązkowego magazynowania paliw Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym – jakie problemy z ustaleniem obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych … Kontynuuj

Jakie korzyści i ryzyka niesie zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf?

Jakie korzyści i ryzyka niesie zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf? Do sejmu wpłynął kolejny projekt nowelizacji Prawa Energetycznego dotyczący zniesienia obowiązku zatwierdzania cen gazu. Kompetencje prezesa URE w zakresie zatwierdzania taryf gazowych będą stopniowo ograniczane począwszy od 1 stycznia 2017 r. … Kontynuuj

Azjatycka konkurencja

Azjatycka konkurencja Trwają uzgodnienia między przedstawicielami władz Węgier, Rumunii oraz Azerbejdżanu w sprawie budowy gazociągu „AGRI” przez Gruzję do Europy o rocznej przepustowości od 2 do 8 mld m3. Wstępny koszt przedsięwzięcia ma nie przekroczyć 4,5 mld euro.  Przedsiębiorstwa uczestniczące: … Kontynuuj