Terminal LNG został odebrany, pierwsza taryfa dla usług regazy­fikacji LNG została zatwierdzona przez Prezesa URE

Terminal LNG został odebrany, pierwsza taryfa dla usług regazy­fikacji LNG została zatwierdzona przez Prezesa URE Wraz z początkiem miesiąca, ode­brano jedną z kluczowych dla go­spodarki Polski inwestycji – terminal w Świnoujściu. Już 2 czerwca Prezes UREzatwierdził taryfę dla usług re­gazyfikacji skroplonego … Kontynuuj

Komisja Europejska ma kontrolo­wać wszystkie umowy gazowe

Komisja Europejska ma kontrolo­wać wszystkie umowy gazowe W dniu 6 czerwca br. w Luksembur­gu ministrowie państw członkow­skich UE wyrazili zgodę na wgląd KE do międzynarodowych umów energetycznych (IGA – od ang. Inter­governmental Agreement) jeszcze przed ich podpisaniem (jest to po­twierdzenie … Kontynuuj

Nord Stream 2 a interes Polski

Pełnomocnik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ostrzega, że bu­dowa Nord Stream 2 negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo i ceny dostaw gazu do Polski. Baltic Pipe jako alternatywa dla dostaw gazu z Rosji? 9 czerwca br. miały miejsce nego­cjacje między stroną Niemiecką a Rosyjską dotyczące … Kontynuuj