Konsultacje projektu nowelizacji NC CAM

Komisja Europejska prowadzi do 3 czerwca 2016 r. konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji przepisów kodeksu sieci dotyczącego mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych (NC CAM). Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać uwagi również do Ministra Energii. Dyrekcja ds. Energii Komisji Europejskiej uruchomiła konsultacje społeczne dotyczące … Kontynuuj

Naftogaz proponuje zmiany w prawie gazowym

Naftogaz chce zmian w prawie gazowym Ukrainy. Zaproponowane nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dostaw, mają zapewnić dostawy do odbiorców chronionych. Spółka oczekuje na informacje zwrotne od uczestników rynku. Naftogaz zaproponował zmiany w prawie gazowym Ukrainy, mówiąc, że dotychczas obowiązujące przepisy nie … Kontynuuj

GAZ-SYSTEM S.A. przedstawił zaktualizowaną strategię do 2025 roku

Rada Nadzorcza GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnie zaopiniowała Strategię spółki do 2025 r. Kierunkami strategicznymi ma być budowa pozycji spółki dzięki aktywnemu zaangażowaniu w proces integracji europejskiego runku gazu, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego oraz zachowanie ciągłości świadczenia usług przesyłowych, jak również … Kontynuuj