Czy wdrożyłeś już obowiązki REMIT wynikające z zawierania kontraktów dotyczących gazu i energii elektrycznej?

Regulacja REMIT oraz rozporządzenie 1348/2014 wprowadziły obowiązki spoczywające na podmiotach zawierających kontrakty dotyczące hurtowego handlu energią elektryczną i gazem. Od 28 grudnia 2011 r. wyżej wymienione podmioty są zobowiązane do ujawniania informacji wewnętrznych oraz wdrożenia procedur zakazujących na rynku manipulacji … Kontynuuj

Prace nad rozpoczęciem komercyjnego funkcjonowania Terminalu LNG w Świnoujściu

Polskie LNG uzyskało koncesję na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w Terminalu LNG w Świnoujściu oraz zostało wyznaczone  przez Prezesa URE na operatora Terminalu LNG. Równolegle trwają prace nad Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu … Kontynuuj

Eustream zwiększy przepustowość w kierunku Austrii i Ukrainy

Słowacki OSP Eustream analizuje możliwość budowy nowej stacji kompresorowej pod kątem zwiększenia przepustowości w kierunku wschodnim. Eustream rozważa instalację nowej stacji kompresorowej, która powstałaby najprawdopodobniej w zachodniej części systemu w pobliżu granicy z Czechami. Według argumentacji operatora inwestycja, która jest … Kontynuuj

Narasta rosyjsko-białoruski konflikt gazowy

Rosjanie skierowali do sądu arbitrażowego w Mińsku spór ws. niedopłat za rosyjski gaz ze strony białoruskich dystrybutorów. Postępowanie arbitrażowe najprawdopodobniej będzie maksymalnie wydłużane i nie przyczyni się do uregulowania sporu. Nie należy jednak spodziewać się, by Rosja ograniczyła dostawy gazu … Kontynuuj