Stacja przeładunku LNG w Kłajpedzie ma powstać w 2017 r.

Klaipedos Nafta wraz z PPS Pipeline Systems podpisały umowę na budowę naziemnej stacji przeładunku LNG, która pozwoli na dostarczanie cysternami skroplonego gazu do klientów w Polsce i w krajach bałtyckich oraz obsługiwać będzie pływającą jednostkę bunkrowania statków. Zakres oferowanych usług umożliwi efektywniejsze wykorzystanie mocy terminalu i promocję Kłajpedy jako regionalnego hubu.

 

Statoil ogłasza straty finansowe za 2015 r. i planuje ciąć wydatki na inwestycje

Wynik netto norweskiego koncernu za 2015 r. wyniósł -37,3 mld NOK (ok. -4 mld EUR). Straty spowodowane są przede wszystkim niskimi cenami surowców energetycznych. Spadły m.in. przychody z eksportu gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Firma planuje dalszą redukcję wydatków inwestycyjnych w 2016 r.

 

Nowe IRiESP i IRiE SGT

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej polskiego odcinka  Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa. Nowe Instrukcje wejdą w życie z dniem 1 marca 2016 r.