„Pakiet zimowy” wzmocni kompetencje Komisji Europejskiej w odniesieniu do rynku gazu

Dziennikarze uzyskali dostęp do tzw. pakietu zimowego, w tym trzech istotnych dokumentów opracowywanych przez Komisję Europejską dotyczących rynku gazu ziemnego. Odnoszą się one do kwestii bezpieczeństwa dostaw, strategii dla LNG i magazynów gazu oraz oceny przez KE umów międzyrządowych zawieranych między państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi. Zawarte w upublicznionych dokumentach zapisy wzmocnią rolę Komisji Europejskiej, szczególnie w zakresie możliwości wglądu i oceny porozumień międzyrządowych w dziedzinie energii, mają one jednak charakter kompromisowy.

 

Gazprom przewiduje spadek zysków z eksportu gazu i zwiększenie elastyczności kontraktów eksportowych

Mimo faktycznej stagnacji poziomu dostaw gazu na rynki europejskie Gazprom zadeklarował, że ubiegłoroczny wzrost eksportu surowca potwierdza tezę o konieczności budowy Nord Stream 2. Tymczasem w bieżącym roku Gazprom prognozuje stabilizację poziomu sprzedaży, a także spadek dochodów z eksportu o 18-31%. Spadające dochody z rynku europejskiego mogą wymusić na holdingu zwiększenie elastyczności kontraktów eksportowych.

 

 

Nowe obowiązki raportowania danych dotyczących transakcji zgodnie z REMIT – zbliża się termin raportowania kontraktów niestandardowych

Stosownie do przepisów rozporządzenia REMIT oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1348/2014 obowiązek raportowania zleceń i transakcji giełdowych do ACER obowiązuje od 7 października 2015 r., natomiast od 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek raportowania kontraktów niestandardowych. ACER organizuje w tym celu warsztaty.