Zużycie i import gazu ziemnego do UE wzrosły w 2015 r.

Według pierwszych szacunków, zapotrzebowanie na gaz ziemny w Unii Europejskiej wzrosło w 2015 r. o 4,4%. Jest to związane głównie z niższymi temperaturami w porównaniu do roku poprzedniego. Surowiec ten nadal charakteryzuje się jednak niską konkurencyjnością cenową w stosunku do alternatywnych paliw w energetyce. Wzrósł także import gazu do UE z Norwegii i Rosji, co powodowane jest m.in. spadającym wydobyciem wewnątrz samej Wspólnoty.

 

Zmiana zasad tranzytu gazu przez Ukrainę

Od 1 stycznia 2016 r. na Ukrainie obowiązują nowe zasady tranzytu gazu, oparte na unijnym modelu entry-exit. Oznacza to wzrost taryf przesyłowych dla Gazpromu w porównaniu do wcześniej stosowanego systemu. W perspektywie krótko i średnioterminowej, strona ukraińska będzie naliczała stawki taryfowe za tranzyt rosyjskiego gazu zgodnie z nowymi regulacjami, zaś Gazprom będzie płacić opłaty tranzytowe zgodnie z dotychczasową literą prawa obowiązującą w zawartym w 2009 r. kontrakcie. Może to doprowadzić do ewentualnego wybuchu kryzysu gazowego w br.

 

Kontrole NIK w sektorze energetycznym w 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie ponad 200 kontroli w 2016 r. Dotyczyć one będą przede wszystikm głównych obszarów funkcjonowania państwa, spraw kluczowych dla obywateli oraz sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Cztery z nich będą dotyczyły sektora energetycznego, w tym gazowego.