Holenderski sąd nakazuje dalszą redukcję wydobycia gazu – Holandia importerem netto

Decyzją holenderskiej Rady Stanu wydobycie gazu w bieżącym roku gazowym ma zostać tymczasowo zredukowane do wysokości 27 mld m3. Zwiększenie tego limitu będzie możliwe tylko w wypadku gdyby średnie temperatury okazały się niższe od oczekiwanych. Jednocześnie holenderski urząd statystyczny opublikował dane, według których Holandia stała się importerem netto błękitnego paliwa. Redukcja wydobycia powoduje presję na wzrost cen kontraktów na gaz na holenderskim i niemieckim rynku, a także zmusza Niemcy do poszukiwania innych źródeł energii dla regionu północno-zachodniego.

 

Nowe taryfy zatwierdzone

W dniu 17 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Ceny gazu będą niższe. 

 

Ukraina deklaruje chęć budowy interkonektora do Polski i importu do 8 mld m3/r gazu

Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk zadeklarował, że po wybudowaniu terminalu LNG w Świnoujściu Ukraina jest zainteresowana rozpoczęciem importu regazyfikowanego w Polsce surowca w objętości do 8 mld m3/r. Według ukraińskiego premiera w tym celu konieczna jest budowa interkonektora Polska – Ukraina, którego budowę strona ukraińska zaproponowała latem ub.r. Ze względu na ograniczenia przesyłowe polskiej sieci gazociągowej, a także brak planów jej rozbudowy w kierunku ukraińskim wydaje się, że inicjatywa ta nie ma szans na powodzenie.