Paryski szczyt klimatyczny COP 21 – zobowiązanie do ograniczenia wzrostu globalnego ocieplenia do 2°C

Podpisanie Porozumienia Paryskiego zakładającego ograniczenie wzrostu temperatury do 2°C poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych może oznaczać wzrost znaczenia gazu na rynkach światowych (np. w transporcie), jak również powrót do szeroko zakrojonych poszukiwań gazu łupkowego w UE.

 

Problemy finansowe Gazpromu pogłębiają się

Gazprom zadeklarował, że w przyszłym roku pierwszy raz od 2008 r. rentowność dostaw na rynku krajowym będzie ujemna, a tym samym przyniesie holdingowi straty. Rosjanie poinformowali również, że w bieżącym roku dochody Gazpromu z eksportu spadną r/r o ok. 25%, tj. o 13-14 mld USD. W obecnych warunkach rynkowych i prawdopodobnym dalszym spadku cen gazu zmniejsza to rentowność zaplanowanych przez holding projektów eksportowych. Fakt ten może doprowadzić do rezygnacji Gazpromu z realizacji części z nich.

 

UOKiK przeprowadzi badanie rynku w sprawie utworzenia joint-venture odpowiedzialnego za budowę oraz eksploatację gazociągu Nord Stream 2

Dokonano zgłoszenia do UOKiK zamiaru koncentracji w sprawie utworzenia joint-venture odpowiedzialnego za budowę oraz eksploatację gazociągu Nord Stream 2. W związku z tym Urząd zamierza przeprowadzić badanie rynku, obejmujące m.in. konsultacje z  kluczowymi podmiotami funkcjonującymi na polskim rynku.