Wielka Brytania i Holandia zrezygnują z węgla na rzecz gazu ziemnego

Brytyjski rząd ogłosił plany wygaszenia elektrowni węglowych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ich miejsce mają zająć bloki gazowe. Uchwałę wzywającą do podobnych kroków uchwalił holenderski parlament. Taka inicjatywa ze strony europejskich państw wskazuje na możliwość pojawienia się zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny na rynku unijnym. W sytuacji niskiej konkurencyjności elektrowni gazowych ich powstanie jest jednak uzależnione od implementacji skutecznych instrumentów wsparcia dla tej technologii.

 

Ukraina stabilnie rozpoczęła okres zimowy

Dzięki ciepłej pogodzie, udało się utrzymać wyjątkowo wysoki jak na tę porę roku poziom gazu w ukraińskich magazynach (o 15% więcej niż pod koniec listopada ub.r.). Ten stan pozwolił Ukrainie na decyzję o wstrzymaniu importu rosyjskiego gazu na własne potrzeby. Działanie to nie wpłynęło również negatywnie na bezpieczeństwo tranzytu surowca do państw unijnych. W grudniu br. koncern przewiduje rozpoczęcie negocjacji dotyczących cen rosyjskiego surowca w I kw. 2016 r., która powinna być o ok. 10% niższa niż obecnie.

 

Lista projektów o statusie wspólnego zainteresowania

Komisja Europejska opublikowała drugą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (PCI – Project of Common Interest). Strategiczne inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. znalazły się wśród projektów mających kluczowe znaczenie w integracji energetycznej.