ENTSOG: Polska przygotowana na zakłócenia w dostawach gazu przez Ukrainę

Z najnowszego raportu stowarzyszenia europejskich operatów sieci przesyłowych (ENTSOG) wynika, że zimą w Europie nie pojawią się problemy z zaopatrzeniem w gaz ziemny, nawet w przypadku bardzo niskich temperatur. Zakłócenia w dostawach do Europy Południowo-Wschodniej wystąpić mogą natomiast w przypadku odcięcia tranzytu przez Ukrainę. Według analizy stowarzyszenia, Polska nie będzie jednak krajem poszkodowanym w wypadku realizacji takiego scenariusza.

 

Eastring ze wsparciem finansowym jako projekt wspólnego interesu?

Promowany przez słowackiego OSP projekt Eastring zostanie prawdopodobnie uwzględniony na zaktualizowanej liście unijnych projektów wspólnego interesu. Pozytywną ocenę Eastring potwierdził komisarz Maroš Šefčovič. Uzyskanie takiego statusu ułatwi ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach unijnych programów, a także skróci procedury związane z procesem inwestycyjnym. Władze Słowacji obiecują wsparcie w ramach własnych programów i zabiegają o pomoc Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

 

Zasady rozliczania niezbilansowania

GAZ-SYSTEM S.A., w związku z NC BAL oraz zatwierdzonym przez Prezesa URE Sprawozdaniem dotyczącym środków tymczasowych, opublikował zasady rozliczania niezbilansowania. Informacje dotyczącą bilansowania gazu wysokometanowego KSP i SGT, a także gazu zaazotowanego KSP.