Podpisano umowę o budowie interkonektora Polska – Litwa

15 października br. przedstawiciele Polski i Litwy w obecności przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz reprezentantów Łotwy i Estonii podpisali umowę o budowie interkonektora Polska-Litwa (GIPL). Będzie to pierwsze połączenie gazowe pomiędzy państwami bałtyckimi a „Europą kontynentalną”.

 

Holenderski parlament wzywa do ograniczenia wydobycia z Groningen w 2016 r.

Holenderski parlament podjął 6 października br. uchwałę wzywającą rząd do zmniejszenia wydobycia z pola Groningen w 2016 r. Według planów rządowych ma ono wynieść między 21 a 33 mld m3. Wiadomość o podjęciu uchwały wywołała krótkotrwały wzrost cen kontraktów na dostawę gazu na pierwszy kwartał 2016 r. na europejskich giełdach. W dłuższej perspektywie decyzje dotyczące wydobycia w Groningen będą jednym z ważnych czynników decydujących o cenach surowca w 2016 r.

UOKiK nałożył karę na PGNiG za niewykonanie decyzji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PGNiG karę pieniężną w wysokości 10 442 635 PLN za niewykonanie decyzji w części zobowiązującej tę spółkę do usunięcia z umów z odbiorcami ograniczeń w zmniejszaniu ilości zamawianego gazu. Urząd natomiast postanowił umorzyć postępowanie w odniesieniu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny.