BASF i Gazprom zrealizują jednak zawieszoną wymianę aktywów

Rosyjski koncern oraz spółka córka niemieckiego BASF dokonają z końcem 2015 r. wymiany aktywów, na podstawie której Gazprom przejmie całość udziałów w dostawcy gazu Wingas, spółkach tradingowych WIEH i WIEE oraz operatorze magazynów gazu Astora. Wintershall otrzyma natomiast udziały w rosyjskich złożach na Syberii. Umowa zmniejszy znaczenie ukraińskich magazynów gazu dla Gazpromu oraz umożliwi koncernowi większą aktywność na rynku niemieckim. Pokazuje ona także, że europejski biznes ocenia, że pomimo przedłużenia sankcj, klimat polityczny między a europejskimi stolicami poprawił się i współpraca w zakresie inwestycji nie napotka na opór polityków.

Litwa wprowdziła zmiany w modelu finansowania terminalu LNG

Litwa wprowadza zmiany w modelu finansowania kosztów stałych infrastruktury LNG w Kłajpedzie. Opłaty zostaną rozłożone na konsumentów ciepła, nie wiadomo jednak jak ostatecznie będą kształtować się ceny w nowym systemie. Wysokie koszty operacyjne nowej infrastruktury gazowej i związana z nimi fala krytyki ze strony przemysłu stanowią jeden z głównych problemów litewskiej energetyki.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zasad regulowania cen gazu w Polsce

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 10 września 2015 r. uznał, że Polska naruszyła unijne przepisy dotyczące wewnętrznego rynku gazu poprzez stosowanie regulowanych cen gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Sprawa dotyczyła niewdrożenia przez Polskę postanowień dyrektywy gazowej.