Problemy Kijowa z uzupełnianiem PMG w okresie letnim

Po wstrzymaniu dostaw gazu z Rosji w lipcu br. Kijów dwukrotnie zredukował ilość gazu wtłaczanego do ukraińskich PMG, a także ograniczył przesył w ramach rewersu ze Słowacji. Ze względu na brak odpowiednich środków finansowych najprawdopodobniej w okresie letnim Ukrainie nie uda się zabezpieczyć wystarczającej ilości surowca w magazynach do początku okresu grzewczego.

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje w sprawie nowej strategii dla LNG i magazynów gazu

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat nowej strategii dotyczącej LNG i magazynów gazu. Obydwa te elementy mają odegrać ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw oraz konkurencyjności gospodarki. Celem Komisji jest by każde z państw miało dostęp do globalnego rynku skroplonego surowca, jednak ostatecznie to warunki rynkowe zdecydują, ile LNG trafi do Europy.

 

Konsultacje projektu zmian IRiESP

Trwają prowadzone przez GAZ-SYSTEM S.A. konsultacje nowego projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Zakończą się one 10 sierpnia 2015 r. Natomiast Instrukcja powinna wejść w życie nie później niż 1 października 2015 r.