Rosjanie prognozują znaczący spadek cen eksportowanego do UE gazu

Rosyjskie władze zapowiadają na 2016 r. spadek ceny eksportowanego do państw europejskich i Turcji gazu do 187 USD/1000 m3. W kolejnych latach prognozowany jest natomiast wzrost cen surowca do poziomu 221-235 USD/1000 m3.

 

Dalsze zmniejszanie wydobycia w Groningen wpłynie na gospodarkę energetyczną Niemiec

Po kwietniowej decyzji o wstrzymaniu wydobycia w pobliżu Loppersum holenderski sąd zdecydował o utrzymaniu obecnego poziomu wydobycia w rejonie Eemskanaal. Kolejne ważne decyzje dotyczące limitu wydobycia ze złoża mają zapaść w lipcu br. Przyspieszenie w ograniczeniu wydobycia stanie się poważnym problemem dla polityki energetycznej Niemiec.

Obowiązek zarejestrowania się w krajowym rejestrze uczestników rynku gazu prowadzonym przez URE

Prezes URE przypomniał o obowiązku zarejestrowania się w krajowym rejestrze przed zawarciem transakcji podlegających zgłoszeniu do ACER. Wynika to z rozporządzenia REMIT.