Ukraina prawnie ograniczyła dostawy gazu z Rosji

Ukraiński rząd ustanowił nowy bilans dostaw gazu, wprowadzając limit 50% importu gazu z jednego źródła. W rezultacie Naftohaz jest zmuszony do importu co najmniej połowy gazu z UE, pomimo kontraktowego obniżenia cen surowca przez Gazprom do końca czerwca br.

Kolejny etap rozwoju sektora LNG Gazpromu w Kaliningradzie

Otwarty w kwietniu br. przetarg Gaz­promu na budowę jednostki regazyfikacyjnej dla Kaliningradu został rozstrzygnięty. Pływający terminal dostarczony przez Hyundai może być kolejnym elementem strategii umacniania przewagi konkurencyjnej nad Litwą.

Modele przekazywania informacji w procesie bilansowania handlowego

Ważnym elementem procesu bilansowania jest określenie ram przekazywania przez operatora systemu przesyłowego na rzecz użytkowników sieci informacji na temat ilości gazu odbieranych z obszaru bilansowania oraz dostarczanych do obszaru bilansowania w trakcie danej doby gazowej. Modele przekazywania informacji były przedmiotem konsultacji publicznych prowadzonych do 8 maja 2015 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.