Obniżenie cen paliw gazowych

Prezes URE 16 kwietnia br. zatwierdził zmianę taryfy gazowej PGNiG S.A. i Hermes Energy Group S.A. W przypadku PGNiG korekta taryfy polega na obniżeniu cen paliw gazowych, natomiast w odniesieniu do spółki Hermes dotyczy zmiany zakresu kryteriów kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.

 

Rządy krajów bałtyckich chcą przyspieszyć polską decyzję w sprawie finansowania GIPL

W związku ze zbliżającym się terminem podjęcia decyzji w sprawie finansowania GIPL, kraje bałtyckie wystosowały pismo sygnowane przez premierów Litwy, Łotwy i Estonii, w którym upominają się, by nie przedłużać negocjacji i jak najszybciej przerwać izolację energetyczną tych trzech państw. Wilno, Ryga i Tallin obawiają się, że Warszawa opóźni realizację projektu by wynegocjować wyższe niż obecnie rekompensaty za uczestnictwo w budowie gazociągu.

 

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę „o rynku gazu ziemnego”

9 kwietnia Rada Najwyższa przyjęła rządowy projekt ustawy „o rynku gazu ziemnego”, dzięki któremu do ukraińskiego prawodawstwa implementowany zostanie III pakiet energetyczny UE. Dokument ma charakter ramowy i wymaga uchwalenia szeregu aktów wykonawczych.