Rumunia stanie się regionalnym eksporterem gazu?

Rumuński urząd regulacji energetyki (ANRE) ogłosił, że w kwietniu br. po raz pierwszy obowiązkowy udział gazu importowanego (de facto rosyjskiego) w ofercie dostawców krajowych może wynieść 0%. Urząd przewiduje, że sytuacja ta może utrzymać się do końca roku. W konsekwencji, po raz pierwszy od wielu lat całość rumuńskiego zapotrzebowania na gaz może zostać pokryta wyłącznie ze źródeł krajowych. Co więcej, w związku ze spadkiem zapotrzebowania wewnętrznego i potencjałem wzrostu wydobycia, w perspektywie średnioterminowej Rumunia z importera może stać się regionalnym eksporterem surowca.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Opublikowano nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Dotychczas obowiązujące przepisy były nieadekwatne do stanu rozwoju rynku gazu ziemnego oraz poziomu rozwoju infrastruktury. Najistotniejszą zmianąjest dostosowanie przepisów rozporządzenia do prawa UE w zakresie zobowiązania do dywersyfikacji wyłącznie gazu ziemnego sprowadzanego spoza UE lub EOG.

 

Gazociąg z zachodniosyberyjskich złóż do Chin priorytetem Gazpromu?

Zachodnie i rosyjskie media powołując się na nieoficjalne źródła informują, że Gazprom rozważa możliwość odsunięcia w czasie budowy gazociągu Siła Syberii i skupienie wysiłków inwestycyjnych na gazociągu ałtajskim. Porozumienie w tej sprawie miałoby zostać podpisane 9 maja 2015 r., podczas wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie.