Spada wydobycie gazu w Rosji i dochodowość całej branży

Rosjanie informują o spadającym wydobyciu i dochodach największego rosyjskiego holdingu gazowego – Gazpromu. Spadające ceny eksportowe rosyjskiego surowca, a także wywołany dewaluacją kursu rubla oraz spowolnieniem gospodarczym gwałtowny spadek dochodowości jego sprzedaży na rynku wewnętrznym oznaczają, że również bieżący rok może być dla Gazpromu bardzo ciężki.

Obowiązuje nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zmiany wprowadzone do IRiESD związane są z dostosowaniem się do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP oraz wynikają z uporządkowania zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne w dotychczasowej praktyce.

Europa najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla eksporterów LNG

Po raz pierwszy od 6 lat ceny gazu spot w Europie są wyższe niż cena LNG na spocie w Azji. Ceny importu LNG do Europy są w tej chwili najwyższe na świecie, co znaczy, że europejski rynek jest obecnie najbardziej atrakcyjnym rynkiem eksportowym dla producentów gazu skroplonego.